Quy trình dành cho người bán hàng 

a. Quy định mở gian hàng

Thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu bán hàng hóa của mình lên sàn giao dịch TMĐT Copgap.com bằng cách tạo gian hàng cần thực hiện các bước như sau:

Để tạo gian hàng đối tác chọn các loại tài khoản muốn đăng ký, điền đầy đủ thông tin và gửi Đăng ký/gửi thông tin

Bao gồm quy trình đăng thông tin dành cho đối tác (người bán, nhà cung cấp…), và quy trình duyệt hoặc kiểm soát thông tin của Ban quản lý website/ứng dụng.

+ Bước 1: Người dùng đăng ký tài khoản

+ Bước 2: Ban quản lý (BQL) website kiểm soát thông tin: Nếu thông tin không hợp lệ, BQL website thông báo cho người dùng, quay lại bước 1. Nếu thông tin hợp lệ, BQL website duyệt tài khoản, chuyển qua bước 3.

+ Bước 3: Người dùng đăng sản phẩm cần mua/cần bán

+ Bước 4: Ban quản lý (BQL) website kiểm soát thông tin: Nếu thông tin không hợp lệ, BQL website thông báo cho người dùng, quay lại bước 3. Nếu thông tin hợp lệ, BQL website duyệt sản phẩm, sản phẩm được hiển thị trên website.

– Giao diện minh họa:

* Quy trình dành cho quản trị website và ứng dụng

– Bước 1: Quản trị viên nhận được thông báo đăng ký tài khoản từ email

– Bước 2: Quản trị viên kiểm tra thông tin Người dùng và duyệt tài khoản

– Bước 3: Hệ thống thông báo đến Người dùng qua email khi tài khoản đã được duyệt

– Bước 4: Người dùng đăng nhập và đăng thông tin sản phẩm

– Bước 5: Quản trị viên nhận được thông báo đăng sản phẩm từ email

– Bước 6: Quản trị viên kiểm tra thông tin sản phẩm và duyệt cho sản phẩm hiển thị trên Sàn giao dịch TMĐT tbv.org.vn

b. Đưa sản phẩm lên webiste:

  • Quy định bài viết

– Các tin bài cần đăng phải được chia thành 2 phần được phân theo định dạng bằng chữ và hình ảnh.

– Các nội dung bằng chữ nên được đánh máy sẵn trên một chương trình soạn thảo văn bản(MS Word, OpenOffice) theo định dạng font Arial, cỡ chữ theo quy định.

– Các nội dung bằng hình ảnh được định dạng theo dạng ảnh jpg,bmp, hoặc gif.

  • Quy trình đưa sản phẩm lên gian hàng

Bước 1: Người bán đăng nhập tài khoản quản trị gian hàng tại sàn Copgap.com dành riêng cho người bán để quản lý gian hàng của mình sau khi được cấp trên website để vào trang quản trị dành cho đối tác;

– Đăng tải nhu cầu bán lên sàn giao dịch TMĐT Copgap.com (bao gồm các thông tin mô tả về sản phẩm, giá cả, truy xuất nguồn gốc, hình ảnh và các chứng nhận).

– Được cấp miễn phí mã QR truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Khách hàng có thể sử dụng các thiết bị quét mã (như điện thoại thông minh và thiết bị chuyên dụng) để truy xuất thông tin sản phẩm, doanh nghiệp trên trang thương mại điện tử.

– Người bán có thể quy định số lượng, thời gian bán, thời gian khuyến mãi, tìm và liên kết với các nhà sản xuất khác;

– Liên hệ báo giá cho Người mua khi Người mua đăng thông báo tìm mua một sản phẩm nào đó

+ Giao diện tính năng dành cho người mua và người bán: Chức năng gian hàng dùng cho cả người mua và người bán nên người mua và người bán sử dụng cùng giao diện gian hàng. Cụ thể: khi đăng ký tài khoản gian hàng, Người dùng có thể đăng bán sản phẩm và đăng sản phẩm cần tìm mua trên gian hàng đã đăng ký

– Sản phẩm bán → Thêm sản phẩm mới:

Ban quản lý website sẽ kiểm duyệt nội dung mà người bán đăng tải và kích hoạt sản phẩm của người bán.